Regionalne strategie innowacji w procesie absorpcji funduszy strukturalnych

TadeuszA. Grzeszczyk
2006 Przegląd Organizacji  
Przedmiotem artykułu jest synteza diagnozy doświadczeń funkcjonowania regionalnych strategii innowacji (Regional Innovation Strategy - RIS) ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby i możliwości wspierania ich rozwoju w procesie absorpcji funduszy strukturalnych w nowym okresie budżetowym Unii Europejskiej (lata 2007-2013). Autor skoncentrował uwagę na analizie najlepszych praktyk przodujących polskich regionów (województw) w tej dziedzinie. Zarysował również koncepcję poszukiwania nowego modelu regionalnych strategii innowacji w Polsce.
doi:10.33141/po.2006.04.06 fatcat:ng4gmp3gjraylkwipdd5jvi4zq