Prevzete besede iz latinščine. Latinski samostalniki, ki so postali slovenski samostalniki

Eva Lajevec
2007 Keria: Studia Latina et Graeca  
Latinski samostalniki, ki so postali slovenski samostalniki Izvleček Pričujoči članek predstavlja latinske samostalnike, ki so ob prevzetju v slovenščino ohranili svojo besednovrstno pripadnost, in poskus njihovega razporejanja po oblikoslovnih kategorijah. Pri tem opozarja predvsem na vlogo, ki sta jo pri prevzemanju latinskih prvin imeli francoščina in nemščina, na jezikovno zmožnost prevzemalcev ter na nekaj zanimivih primerov, ko je izid prevzemanja v slovenščino drugačen od pričakovanega.
doi:10.4312/keria.9.1.61-72 fatcat:eu43rndt5fcajfx7qdevzkxrym