Leszek Kania, Wyroki bez apelacji. Sądy polowe w Wojsku Polskim w czasie wojny z Rosją Sowiecką 1919–1921

Jacek Goclon
2020 Studia Prawnoustrojowe  
Wykonywanie kary pozbawienia wolności związane jest z izolowaniem skazanych w zakładach karnych odpowiedniego typu. Warunki w zakładzie typu zamkniętego zostały tak określone, że prawa skazanych ograniczono głównie ze względu na konieczność utrzymania ładu i porządku wewnętrznego. Dlatego też takich skazanych jedynie uprawniono do przebywania w otwartych celach mieszkalnych, do zatrudnienia poza zakładem, do korzystania z zajęć kulturalnych i sportowych i nauki, do korzystania z własnej
more » ... a z własnej bielizny, obuwia i odzieży oraz widzeń (na określonych surowych zasadach). Z drugiej strony skazanych z tego typu zakładów zobowiązano do znoszenia ograniczeń w zakresie poruszania się po terenie zakładu oraz poddania się czynnościom kontrolnym w czasie widzeń i rozmów a także do cenzury korespondencji.
doi:10.31648/sp.5872 fatcat:5pibz3p7k5fg3nukxmpwzry7hq