Polityka religijna Ptolemeusza IV Filopatora – wybrane aspekty

Tomasz Grabowski
2015 Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym  
Polityka religijna Ptolemeusza IV Filopatorawybrane aspekty W oczach antycznych historyków Ptolemeusz IV, rządzący w latach 221-204 1 , stanowił zaprzeczenie energii i zdolności swoich poprzedników. W dużej mierze przyczyniła się do tego zapewne opinia Polibiusza 2 . Jego zdaniem bowiem król zaniedbywał sprawy państwa, a jeśli podejmował działania, to wyjątkowo opieszale. Taki obraz władcy znajdujemy także u innych autorów antycznych, którzy eksponują zamiłowanie króla do luksusu i zmysłowych
more » ... zyjemności 3 . Najpoważniejszy za-1 Wszystkie daty w tekście odnoszą się do okresu p.n.e. 2 Por.: Plb. 5.34; 5.87.4; 4.37.5; 5.62.7. Na Polibiusza powołuje się Atenajos (13. 576f.). Por. także: Plut., Kleom. 33.1; Just. 30.1-2. 3 Negatywne opinie na temat Ptolemeusza IV można -przynajmniej w części -wytłumaczyć niezrozumieniem przez antycznych autorów ptolemejskiej koncepcji tryphe. Na temat tryphe zob.: J. Tondriau, La tryphè: philosophie royale ptolémaïque, "Revue des études anciennes" 1948, t. 50, s. 49-54; H. Heinen, Die Tryphè des Ptolemaios VIII Euergetes II. Beobachtungen zum ptolemäischen Herrscherideal und zu einer römischen Gesandtschaft in Ägypten (140/139 v. Chr.), [w:] Althistorische Studien Hermann Bengtson zum 70. Geburtstag dargebracht von Kollegen und Schülern, eds. H. Heinen, Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym PL ISSN 1643-8191, t. 30 (3)/2014, s. 37-49 http://dx.
doi:10.12775/klio.2014.042 fatcat:fuyzdd42qzfuhecrrqvd7yvpfe