AÇIKLANMIŞ KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER EKSENİNDE REKABET GÜCÜNÜN ANALİZİ: TÜRK-ÇİN DIŞ TİCARETİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

M. Hakan YALÇINKAYA
2014 Journal of Management and Economics Research  
ÖZ Bu çalışmanın amacı Çin ekonomisinin dünya ticaretindeki yerini belirlemek ve ticari ilişkileri kapsamında Türkiye ekonomisi üzerine etkilerini analiz etmektir. Bu bağlamda, çalışmada Türkiye'nin Çin'e karşı rekabet gücü, ISIC Rev. 4 kapsamında sınıflandırılan Balassa'nın Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi kullanılarak belirlenmektedir. Elde edilen bulgulara göre, 2013 yılı sonu itibariyle RCA B >0,5 olan 5 endüstri saptanmıştır. Bu endüstriler metal cevheri madenciliği ile diğer
more » ... madencilik ve taş ocakçılığı; gıda ürünleri ve içeceklerin imalatı; su temini, atık yönetimi ve iyileştirme aktiviteleri sanayinde atığın toplanması, ıslahı ve bertaraf faaliyetleri olarak belirlenmiştir. ABSTRACT The purpose of this study is to determine the location of the Chinese economy in the world trade and the scope of trade relations with Turkey to analyze the effects of the Chinese economy. In this context, Turkey's competitiveness against China is determined by using Balassa's revealed comparative advantage index within ISIC Rev.4. According to the findings, by the end of 2013 there were five industry which possess RCAB > 0,5. These industries are defined as, mining of metal ores and other mining and quarrying, in manufactiring industry manufacture of food products and manufacture of beverages, in water supply; sewerage, in waste management and remediation activities industry water collection, waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery.
doi:10.11611/jmer294 fatcat:5qn2au4berf7haihmu3qv4fscq