Consequences of organized crime for national security

Stanimir Đukić
2016 Vojno delo   unpublished
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije rganizovani kriminalitet je jedna od najvećih pretnji savremenoj civiliz-aciji, koja sve više teži da poprimi svetski značaj i da ugrozi opstanak čoveka, ekonomiju, privredne i finansijske sisteme, životnu sredinu, kao i s-ama dostignuća i vrednosti ljudske civilizacije. U radu su obrađeni pojedini aspekti problema organizovanog kriminaliteta, kao jednoj od najozbiljnijih savr-emenih nevojnih pretnji nacionalnoj i međunarodnoj bezbednosti. Kada
more » ... bezbednosti. Kada je reč o ugrožavanju nacionalne bezbednosti, evidentni su destruktivni efekti po sve sfere društvenog i državnog života. Organizovani kriminalitet predstavlja ne s-amo veoma ozbiljan, već i nedovoljno vidljiv i nepotpuno istražen društveni f-enomen. Polazeći od aktuelnosti organizovanog kriminaliteta kao pojave, u r-adu se ukazuje i na evoluciju i nove ugrožavajuće dimenzije savremenog org-anizovanog kriminaliteta, kao i na posledice po građane i nacionalnu bezbe-dnost. Osim toga, dat je i kratak osvrt na zakonodavni okvir i aktivnosti i rezult-ate koje je policija postigla u borbi protiv ove pojave. Organizovani kriminalitet, kao teški oblik kriminalnog delovanja, ne može se u potpunosti iskoreniti. Međutim, određenim oblicima borbe može se svesti na niži, podnošljiviji nivo, sa krajnjim ciljem da se adekvatnim sredstvima efikasno suzbije i, ako je to moguće, iskoreni u onim oblastima u kojima pričinjava najveću štetu. Štetnost organizovanog kriminaliteta ogleda se, pre svega, u njegovom pogubnom del-ovanju na najvažnije društvene vrednosti i dobra: demokratiju, vladavinu pr-ava, demokratske institucije i tržišnu ekonomiju. Ključne
fatcat:3aqphbdm6nfqtockpco3nf2xv4