Assessment of adaptation of small-leaved linden (Тilia cordata Мill.) plants to the pollution of urbophytocenoses under conditions of climate changes

O. Vasylenko, O. Balabak, A. Balabak, O. Nikitina
2022 Ecological Sciences  
Останніми роками спостерігається скорочення площі під міською рослинністю. Основною причиною втрати та деградації зелених насаджень є антропогенний фактор. В даній статті проаналізовано потенціал використання липи серцелистої (Tilia Cordata Mill.) в озелененні територій міст, які піддаються запиленню, в контексті змін клімату. Для вирішення поставлених завдань дослідження проведено аналіз адаптації рослин липи серцелистої до запилення середовища урбоекосистеми м. Умань в умовах підвищення
more » ... атур повітря. За результатами досліджень, що проводились на території м. Умань, можна зробити висновок, що в умовах збільшення за останні роки середньорічної температури повітря в середньому на 2,6 °С відбувається також і інтенсивне запилення атмосферного повітря внаслідок роботи автотранспорту. Для визначення локації із найбільш запиленим повітрям проведено аналіз завантаженості вулиць автотранспортом і визначено, що найбільша запиленою є одна із центральних вулиць -вулиця Незалежності. Дослідженнями було доведено, що за умов високого рівня запилення зелені насадження липи серцелистої виконують роль природних фільтрів і тому вони змушені адаптуватися до стресу за допомогою анатомо-морфологічних перебудов організму. Автомобільні викиди, ще і в умовах потеплішання клімату, впливають на структурні елементи листкової пластинки липи серцелистої, особливо на покривні тканини, оскільки епідерміс рослин виконує бар'єрну та захисну функції. Таким чином, в умовах сильного забруднення (вул. Незалежності), порівняно із зразками з відносно незабрудненої території (територія НДП «Софіївка»), рослини змушені розвинути товщу кутикулу, яка дозволяє їм захиститись від впливу негативних чинників довкілля. Таким чином, стійкість рослин липи серцелистої до дії забруднення може бути пояснена посиленням ксероморфності структури листкової пластинки. Це в свою чергу дозволяє рослинам липи серцелистої адаптуватись до потеплішання клімату. Ключові слова: липа серцелиста, міські фітоценози, адаптація, зміни клімату, запилення, ксероморфність.
doi:10.32846/2306-9716/2022.eco.2-41.25 fatcat:skjzkn36mjgmzc4h3wvpuoivyi