Media education in Ukrainian literature and language lessons

Natalia LAPUSHKINA, Ruslana PADALKA
2021 Humanities science current issues  
У статті окреслено актуальність упровадження медіаосвіти, розкрито особливості й шляхи інтеграції інфомедійної грамотності в навчальні матеріали з української мови та літератури, що можуть використовуватися у ЗЗСО. Наголошено, що для грамотного впровадження медіаосвіти в сучасний навчальний процес використано базові стратегії критичного мислення. Запропоновано низку вправ, які допомагають формувати медіакомпетентність на заняттях з української та зарубіжної літератури та уроків розвитку
more » ... о мовлення. Особливістю побудови таких вправ, адаптованих під специфіку предмету, є те, що всі вони мають не лише формувати вміння працювати з інформацією, а й сприяти глибшому та ширшому розумінню текстів різних стилів, зокрема художнього та публіцистичного, а також літературного явища чи постаті митця, творчість якого вивчається. На прикладах показано, як можна грамотно використати в навчальній діяльності медіавправи, результатом чого має бути формування в учнів уміння визначати маніпуляції та фейки, розрізняти факти та судження, аналізувати тексти для виявлення прихованого смислу, критично ставитися до вже висловленої думки, порівнювати протилежні відгуки на той самий твір, шукати мотивацію кожного з авторів. Використання медіавправ в освітній діяльності можуть мотивувати до більш інтенсивного навчання (вправи «Тривимірний погляд», «Передбачення»), посилювати інтерес до предмету (вправи «Правда чи фейк», «Я дослідник медіа»), сприяти виробленню в учнів усвідомленого опору інформаційному тиску (вправи «Фактчекінг», «Маніпулятори»), а також схильності до медіатворчості (вправи «Стоп-кадр», «Створення мемів», «Створення сторінок із соціальних мереж чи онлайн-листування двох митців», «Мультимедійний проєкт»). У дослідженні наведено приклади таких вправ із покликанням на Інтернет-джерела, використано досвід учителів-практиків та пропозиції науковців з організації медіаосвіті зі здобувачами різних вікових категорій. У статті проведено думку, що систематичне використання в освітній діяльності вправ на вироблення медіаграмотності має стати підготовкою молоді до успішного життя в агресивному інформаційному суспільстві.
doi:10.24919/2308-4863/41-2-29 fatcat:t63qspchlrg6bagakydaisywxi