Sprawozdanie z konferencji Muzea i organizacje pozarządowe. Budowanie relacji, szanse i zagrożenia

Ewa Kaliszewska
2017 Zeszyty Wiejskie  
W dniach 6 i 7 października 2016 r. w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyła się konferencja pod tytułem Muzea i organizacje pozarządowe. Budowanie relacji, szanse i zagrożenia. Konferencje w Sierpcu cieszą się od lat dużym zainteresowaniem ze strony zarówno środowisk akademickich, jak i muzealnych. Różnorodność oraz aktualność podejmowanych w ramach tych spotkań tematów, daje możliwość przedstawienia rozmaitych stanowisk i podjęcia jakże ważnej dyskusji. W tym roku tematem spotkania była
more » ... łpraca muzeów z organizacjami pozarządowymi. Uczestniczyli w nim muzealnicy, członkowie organizacji pozarządowych i ośrodków naukowych oraz kolekcjonerzy z całego kraju. Podczas dwóch dni obrad poruszone zostały tematy związane z możliwościami jakie daje kooperacja tych dwóch sektorów, ale też o zagrożeniach jakie czasami ze sobą niesie, o ich wzajemnych wpływach oraz najciekawszych inicjatywach społecznych ożywiających i wzbogacających muzealne kolekcje, ofertę edukacyjną i ekspozycje. Katarzyna Barańska z Uniwersytetu Jagiellońskiego w swoim referacie Muzea i organizacje pozarządowe. W poszukiwaniu dobra wspólnego starała się odpowiedzieć na pytania: "Czy dziedzictwo jest dobrem wspólnym?", "Jakie warunki muszą być spełnione by takim się stało?" i "Jakie rodzaje wspólnot to obejmuje?". Przedmiotem jej analizy stała się współpraca pomiędzy małym lokalnym muzeum i stowarzyszeniem działającym w Krakowie. Jan Święch z Uniwersytetu Jagiellońskiego w wystąpieniu Między stanem idealnym a destrukcją. Współpraca organizacji pozarządowych z samorządami na przykładzie Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu poruszył kwestię kwalifikacji osób oddelegowanych przez samorządy do współpracowania z organizacjami pozarządowymi. Na początku, gdy podejmowane były pierwsze kroki w tym zakresie, osoby, które miały współpracować z muzeami, były przygotowywane merytorycznie. Wszystkie podjęte kroki miały zapewnić jak najlepsze współdziałanie z tym sektorem. Niestety w ostatnich latach zaczęły zachodzić zmiany, a osoby przydzielane do tych zadań nie posiadają już niezbędnych kwalifikacji. Aby taka relacja była owocna i miała pozytywny wpływ, muszą zajmować się nią osoby posiadające niezbędną wiedzę.
doi:10.18778/1506-6541.23.22 fatcat:ho5agyw7xnhojgdvkn5xwsehvi