Levodopa Withdrawal in Parkinson's Disease: a Rare Cause of Fever Necessitating Intensive Care

Umit Tapan, Gunes Arik, Neriman Defne Altintas, Ozlem Celebi, Arzu Topeli
2010 Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisi/Turkish Journal of Medical and Surgical Intensive Care  
Özet Malign sendrom (MS); hipertermi, kas rijiditesi, yüksek kreatin kinaz düzeyleri ve otonomik disfonksiyon ile seyreden; beyinde dopamin içeriğinin azalması ya da dopamin reseptörlerinin blokajı sonucu gelişen bir durumdur. Mortalite ciddi komplikasyonları nedeniyle görülebilmektedir. Bu yazıda yüksek ateş ve bilinç bulanıklığı ile yoğun bakım ünitesine kabul edilen bir Parkinson hastasında MS tanısı tartışılmaktadır. Hastanın yattığı dönemdeki mevsim normalleri üzerindeki sıcaklar,
more » ... syon ve son günlerde ilaçlarını kullanmamış olması MS'i tetikleyen faktörler olarak kabul edilmiştir. İzlemde akut böbrek yetmezliği ve akut solunum sıkıntısı sendromu gelişmiş; destek tedavilerin yanı sıra başlanan levodopa tedavisi sonrası normotermiye ulaşılmış, renal işlevleri düzelmiş ve bilinç durumu iyileşmiştir. Özetle, Parkinson hastalığı seyrinde hipertermi, rijidite ve bilinç bulanıklığı gelişmesi durumunda MS'den şüphelenilmesi, ciddi komplikasyonların önlenebilmesi amacıyla en kısa zamanda dopaminerjik replasman tedavisine başlanması ve farklı nedenlerle hastane yatışı gereken Parkinson hastalarında antiparkinson ilaçların kesilmemesi önerilmektedir. (Yoğun Bakım Derg 2010; 2: 52-4)
doi:10.5152/dcbybd.2010.06 fatcat:ib5mvfv2y5h6lnetbetc2jmr6i