FUNDUSZE INWESTYCYJNE JAKO ALTERNATYWNA FORMA LOKOWANIA OSZCZĘDNOŚCI

Marlena Grzelczak
2014 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica  
Fundusze Inwestycyjne to forma wspólnego inwestowania polegająca na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych. W Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych są one zarządzane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w formie spółek akcyjnych. W większości przypadków TFI należą do największych banków. Można wyróżnić cztery podstawowe grupy funduszy inwestycyjnych: fundusze akcji, fundusze hybrydowe, fundusze papierów dłużnych, fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego. Istotnymi uczestnikami
more » ... otnymi uczestnikami rynku finansowego są gospodarstwa domowe, czyli tzw. inwestorzy indywidualni. Gospodarstwa domowe mają szeroki wybór różnych form lokowania swoich oszczędności – depozyty bankowe, akcje, obligacje, nieruchomości, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub utrzymywanie gotówki. W ostatnim czasie nastąpił wyraźny wzrost zainteresowania gospodarstw domowych funduszami inwestycyjnymi będący efektem obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Największą popularnością w ostatnim czasie cieszą się fundusze gotówkowe i pieniężne, a także fundusze dłużne. Do głównych zalet inwestowania w fundusze należą: bezpieczeństwo, elastyczność, porównywalność i transparentność. Fundusze nie mają żadnych barier wejścia i wyjścia, są tanie i proste w obsłudze. Mogą stanowić całkiem dobrą alternatywę wobec lokat bankowych.
doaj:a5854ccff5694fe3ad05da653e5a6d93 fatcat:rjt4nq5pc5aunhdpoexdr3mhia