KORUNAN ALAN PLANLAMA STRATEJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı Örneği

Sevgi GÖRMÜŞ
2014 Bartın Orman Fakültesi Dergisi  
Bu çalışma, Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı'nın (KDMP)planlamasında en uygun stratejiyi belirlemeyi amaçlamaktadır. Stratejiler korunan alanlar ve KDMP'nin planlamasında gündemde olan stratejiler arasından seçilmiştir. Bu stratejiler mutlak koruma, koruma kullanma ve kullanma stratejileridir. Mutlak koruma, koruma kullanma ve kullanma stratejilerinden en uygun olanını seçmek için çok kriterli karar verme tekniklerinden biri olan Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) tekniği kullanılmıştır.
more » ... ği kullanılmıştır. AHS tekniğinde en uygun stratejinin belirlenmesi için temel ve alt kriterler tanımlanmıştır. Çalışmada KDMP'nın doğal, tarihi-kültürel ve alan kullanım hedef ve politikalarına ilişkin faktörler temel kriterler olarak sınıflandırılmıştır. Temel kriterlerin alt kriterleri çalışma alanı özellikleri ve ilgili veriler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Kriterler AHS tekniği aracılığıyla değerlendirilerek milli park planlamasında söz konusu stratejilerin ağırlık puanları elde edilmiştir. Saptanan ağırlık puanlarına göre mutlak koruma stratejisinin en yüksek ağırlık puanına sahip olduğu belirlenmiştir. Milli park ve yakın çevresinde bu stratejinin dikkate alınması milli parkın peyzaj yapısının ve biyoçeşitliliğinin korunmasına önemli bir katkı sağlayacaktır.
doaj:e32ec263a16c451892534a9b7cd9250b fatcat:2ttqp7abv5gyfbvrofzm7kdt3y