Досвід розвитку систем кібербезпеки та кібероборони провідних країн світу

Сергій Григорович Вдовенко, Юрій Григорович Даник, Олександр Юрійович Пермяков
2020 Sučasnì Informacìjnì Tehnologìï u Sferì Bezpeki ta Oboroni  
Сергій Григорович Вдовенко Юрій Григорович Даник (доктор технічних наук, профессор) Олександр Юрійович Пермяков (доктор технічних наук, профессор) Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Київ, Україна ДОСВІД РОЗВИТКУ СИСТЕМ КІБЕРБЕЗПЕКИ ТА КІБЕРОБОРОНИ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ Стрімкий розвиток та масове впровадження досягнень електроніки, сучасних інформаційних та кібер-технологій призвели до формування нового спектру ризиків та загроз у сфері національної безпеки і
more » ... нальної безпеки і оборони держави, які реалізуються у кіберпросторі та (або) через кіберпростір. Відбувається стрімке зростання інформатизації та автоматизації всіх сфер людської діяльності, кількості інформації що зберігається, обробляється і передається, швидкості її передачі і обробки, ускладнення систем управління, взаємодії між ними і зв'язків між процесами управління. Кіберзагрози охоплюють всі базові сфери суспільної діяльності (політичну, воєнну, правову, економічну, енергетичну, інфраструктурну, соціальну, духовну, технологічну тощо), деструктивно впливаючи на національну безпеку в цілому. Більше 60 країн світу, міжнародні (ЄС) та військово-політичні союзи (НАТО), міжнародні безпекові організації (ОБСЄ) зосереджують значні зусилля щодо забезпечення спроможностей зі своєчасного виявлення, запобігання, нейтралізації і ліквідації загроз в кіберпросторі, зокрема у сфері оборони. В статті представлені результати: здійснення аналізу існуючих систем кібербезпеки і кібероборони провідних країн світу в контексті можливості та доцільності впровадження їх досвіду в Україні; здійснення аналізу передумов, існуючого стану та проблемних питань формування систем кібербезпеки та кібероборони в Україні, а також потрібного рівня їх всебічного забезпечення; здійснення розробки основних теоретичних та прикладних положень формування систем кібербезпеки та кібероборони в Україні. Ключові
doi:10.33099/2311-7249/2020-37-1-31-48 fatcat:uwgbywn3frajxbi7e6efaccz7e