Cardiocerebral continuum in hypertension: ways of correction

L.A. Mishchenko, O.V. Gulkevych
2019 INTERNATIONAL NEUROLOGICAL JOURNAL  
Кардіоцеребральний континуум при артеріальній гіпертензії: шляхи корекції Резюме. Стаття присвячена розгляду співвідношення кардіоцеребральних і цереброкардіальних порушень, їх особливостей при артеріальній гіпертензії. Показано, що тісний взаємозв'язок судинних уражень мозку й серця визначається їх етіопатогенетичною єдністю. Особлива увага приділена метаболічним змінам, які розвиваються при кардіоцеребральних і цереброкардіальних синдромах і проявляються ішемічним каскадом. Розглянуті
more » ... ри розвитку й шляхи корекції даних синдромів. Показана позитивна роль і важливість цитопротекторного компонента в комплексній терапії цієї патології. Також розглянуто питання про взаємозв'язок артеріальної гіпертензії й когнітивних порушень. Описується вплив артеріальної гіпертензії на розвиток когнітивних порушень, їх патогенез і шляхи корекції. Обговорюється вплив антигіпертензивної терапії на когнітивні порушення і доцільність корекції артеріального тиску в пацієнтів із когнітивними порушеннями.
doi:10.22141/2224-0713.1.103.2019.158640 fatcat:6sxnubp7zvb7zp3atai33yomli