Trestní odpovědnost při hospodaření s veřejným majetkem a výkon pravomoci úřední osoby

František Púry, Martin Richter
2017 Časopis pro právní vědu a praxi  
Příspěvek se zabývá trestní odpovědností za nikoli řádné hospodaření s majetkem státu nebo územních samosprávných celků osobami, které jsou v postavení úřední osoby. Zejména s poukazem na situaci v obecní samosprávě se autoři snaží odlišit případy, v nichž se má uplatnit trestní odpovědnost jen za majetkový trestný čin, a případy, kde jde vedle toho nebo jen samostatně o trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby. Své úvahy ilustrují i některými rozhodnutími Nejvyššího soudu.
doi:10.5817/cpvp2017-2-1 fatcat:sdaxp2izm5fyxeqmvyurfwpbly