Nuosėdų, susidarančių paviršinių nuotekų nusodinimo talpose, granuliometrinės sudėties tyrimas

Daiva Laučytė, Regimantas Dauknys
2011 Mokslas: Lietuvos Ateitis  
Vienas iš svarbiausių paviršinių nuotekų valymo tikslų – pašalinti skendinčias medžiagas iš paviršinių nuotekų. Šiuo tikslu dažniausiai naudojamos įvairios nusodinimo talpos. Nusodinimo veiksmingumas jose apibūdinamas pagal susidariusių nuosėdų granuliometrinę sudėtį. Šiuo tikslu buvo pasirinkti du Vilniaus mieste esantys paviršinių nuotekų valymo įrenginiai: Karoliniškių ir Verkių. Nustatyta nuosėdų granuliometrinė sudėtis parodė, kad stambesnės dalelės (1–10 mm) nusėdo arčiau įtėkio, t. y. 10
more » ... au įtėkio, t. y. 10 metrų atkarpoje nuo įtėkio, o smulkesnės (0,001–1 mm) – arčiau ištėkio.
doi:10.3846/mla.2009.1.11 fatcat:pjuzuekr7jekfozmkgpfdtyi5a