Grootstedelijk bestuur en de Vereniging Deltametropool

Laura Van Rossem
2000 Agora  
Laura van Rossem is als promovendus verbonden aan de afdeling Politicologie van de Universit eit van Amsterdam. Met dank aan Marieke Riethof voor commentaar op een eerdere versie van dit artikel.
doi:10.21825/agora.v16i4.9233 fatcat:p6acbf42avc5bbffsmq6hw7bh4