Моделювання та прогноз рівня складності оперативної обстановки в зоні відповідальності військових частин Національної гвардії України

В.В. Овчаренко
2019 Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України  
Національна академія Національної гвардії України, Харків МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗ РІВНЯ СКЛАДНОСТІ ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ В ЗОНІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Із застосуванням апарату багатофакторного дисперсійного аналізу і багатопараметричної екстраполяції в штучно сформованому n-вимірному евклідовому просторі ознак району відповідальності побудована модель регресійного передбачення вектора значень кожного типового правопорушення. Модель дозволяє більш точно
more » ... огнозувати значення інтегрального показника рівня складності оперативної обстановкизагального очікуваного числа правопорушень з одночасною індикацією найбільш актуальних об'єктів району відповідальності по кожному типовому правопорушенню. Ключові слова: модель, правопорушення, охорона громадського порядку, Евклідів простір, регресія.
doi:10.30748/nitps.2019.34.17 fatcat:cmbbim2lkjf5dakg3n52daycym