Business process reengineering on a practical example
Reinženjering poslovnih procesa na praktičnom primeru

Mirjana Dunić
2017 Vojno delo  
438 nego za TQM. Dok bi se TQM posvetio svim poslovnim procesima, reinženjering bi odabrao samo kritične procese u celokupnom poslovnom procesu. Bitna karakteristika je i činjenica da uključenost u proces TQM nije obavezan tj. zasniva se na dobrovoljnosti, dok je na drugoj strani reinžinjering koji sprovodi silu i nastupa po principu naredbi 2 . Kako bi se procesi mogli realizovati u određenom vremenskom periodu mora se izvršiti njihovo grupisanje u celine koje se nazivaju podsistemi, zatim
more » ... diti njihov stepen važnosti sprovođenja i odrediti veze podsistema preko podataka. Sve ukazuje na to da se pristupu reinženjeringa pristupa zbog promena nastalih kao posledica sve većeg razvoja informacionih tehnologija. To podrazumeva revidiranje osnovne pretpostavke poznatog švedskog ekonomiste Adama Smita. Adam Smit je svoje pretpostavke oslanjao na sledeće činjenice: 1. ceo poslovni proces se mora podeliti na više pojedinačnih zadataka, 2. pojedinačne zadatke rešavaju specijalizovani kadrovi, 3. zaposleni su klasirani u posebne organizacione jedinice, 4. između organizacionih jedinica jednog preduzeća (najčešće su to sektori proizvodnje, projektovanja, prodaje i nabavke) javljaju se specifični zadaci. Ono što je jako zanimljivo kod procesa reinžinjeringa jeste upravo činjenica da on ne unapređuje nivo preduzeća već on insistira na vraćanju i ponovnom otpočinjanju poslova na potpuno drugačiji način. To se čini na način tako da se objekat koji je sporan rasklopi na odvojene delove i zatim drugačije sastavi. 3 U literaturi nije poznata jedinstvena definicija koja upućuje na pojam i sadržinu procesa, što je važan uslov za utvrđivanje njegove važnosti 4 . Reč proces potiče od latinskog izraza "processus", u značenju "ići prema napred." 5 U stručnoj literaturi koja je nastajala od 90-ih godina prošlog veka a koje obrađuju pojam reinženjeringa možemo pronaći neke od definicija pomenutog pojma. Najčešće citirana definicija je od Hammera Champy koja je usmerena na spoljno ponašanje procesa, govoreći kako on čini skup aktivnosti koji se sastoje od više inputa i obezbeđuje izlazni rezultat koji će ujedno korisniku obezbediti finansijsku korist. U (Davenport, 1993) 6 se nalazi još detaljnija definicija: "Proces ima strukturu, meri se kroz vreme i prostor, sa unapred definisanim zadacima i očekivanim rezultatima tj. strukturom rešavanja". Prema 7 (Kovačić, 2005) , najbitnije karakteristike procesa su: -proces je definisan da ima svoj početak, cilj, vlasnika i kraj, -bitni elementi procesa su inputi koji prouzrokuju rezultate izlaznog karaktera, -aktivnosti u procesu se sekvencijalno koriste, -uspešnost procesa zavisi od analize ulaznih i izlaznim inputa, -potrebno je stalno unapređivati proces poslovanja.
doi:10.5937/vojdelo1707437d fatcat:iypgra3pezbutjus24wr5ltshi