Вплив солей полігексаметиленгуанідину на загальний розвиток та стан центральної нервової системи щурів

I. M. Kushnir, G. V. Kolodiy, V. I. Kushnir, I. S. Semen, S. D. Murska
2019 Scientific and Technical Bulletin оf State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medical Products and Fodder Additives аnd Institute of Animal Biology  
Проведено визначення впливу солей полігексамеленгуанідину на емоційну й рухову активність щурів. Дослідження проводили за загальновизнаною методикою у тесті «відкритого поля». Результати експерименту вказують на вплив дослідного засобу на центральну нервову систему тварин IV дослідної групи покоління F1 та F2, що отримували засіб у концентрації 1,2 мг/кг маси тіла. В результаті проведених досліджень встановлено зменшення рухової активності у щурів, що вказує на розвиток гальмування центральної
more » ... ервової системи та виникнення емоційної реакції страху. В результаті проведених досліджень встановлено, що застосування солей полігексаметиленгуанідину у ІІ дослідній групі не спричинило зміни емоційної та рухової активності тварин. При визначенні показників постнатального розвитку щуренят покоління F1 та F2 було встановлено, що поява шерстного покриву, час відкриття очей та відлипанням вушної раковини у тварин контрольної та ІІ дослідної групи появлялися одночасно, тоді як у ІІІ та ІV дослідних групах вони відбувалися пізніше, у порівнянні з тваринами контрольної групи.
doi:10.36359/scivp.2019-20-2.11 fatcat:ku6qo53acvdk7hol2lskbn5d7u