Àlex Martín Escribà y Jordi Canal i Artigas (2021): A quemarropa. La época contemporánea de la novela negra y policíaca, Barcelona: Alrevés, 345 pp., ISBN: 978-84-17847-92-0

Alberto García-Aguilar, Universidad de La Laguna (España)
2022 Revista de Filología de la Universidad de La Laguna  
doi:10.25145/j.refiull.2022.45.15 fatcat:ajoj3xi2onb5jp2reinultk354