BİR KÖPEKTE AGIZDA FİBROSARKOM VE TESTİSLERDE SEMİNoM OLGULARı

Vural Sevil Atalay ; Şahal
1994 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
Sumınary: In this case report, it had been deseribed two different tumour that were observed in mouth and testiele of a maLe dog with 16 years oLd as macroscopicaL and microscopicaL MacroscopicaLLy, the mouth tumours were found on the right jaw, which was spread on paLate. This tumour was 3.5x5.0 cm in diameter and had irreguLer surface. On the other hand, testicuLer tumour was 104 gr in weight and 7.5x5.5x5.0 cm in diameter, aLso the Lefi testiele was 3 times bigger than the right testiele.
more » ... right testiele. MieroscopicaLLy, the mouth tumour and the testiculer tumour were caLLed fibrosarcoma and seminoma respectively. Özet: Bu raporda, 16 yaşlı erkek bir köpeğin ağız bölgesinde ve testislerinde gözLenen iki farklı tümör tipi makroskopik ve mikroskopik bulguLarı ile ta-nımLanmaktadır. Makroskopik oLarak, ağız tümörü sağ alt ve üst çenede damağa doğru ya-yıLmış, 3.5x5.0 cm boyutLarında, pürüzLü bir yapı oLarak gözLenmiş, testis tümörü ise 104 gr ağırLığında, 7.5x5.5x5.0 cm boyutLarında ve sağ testise oranLa 3 kat büyükLüğe uLaşmış soL testis saptanmıştır. Mikroskopik oLarak, ağız tümörünün jibrosarkom, testis tümörünün seminom oLduğu tesbit edilmiştir. Giriş Köpeklerde ağız bölgesi tümör olgularına rastlanıldığı bildirilmektedir (ı, 2,5, 7, 8). Bu tümör olguları içerisinde benign olanlara oranla malign olanlann insidensinin oldukca fazla olduiğu tesbit edilmiştir. Bunlar arasında yassı hücreli kanser ve fıbrosarkom olgulanna rastlanılmaktadır (1,2,8). Ağız boşluğunda gözlenen fıbrosarkom olgulan da daha çok ağızın geneline yayılmış, buna kar-1.
doi:10.1501/vetfak_0000000351 fatcat:bshwivajbjekdcszr2wlaysxgi