Kárník, Zdeněk: České země v ére První republiky (1918–1938) [Die böhmischen Länder in der Ära der Ersten Republik (1918–1938)]. Bd. 1: Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918–1929) [Die Entstehung, der Aufbau und die goldenen Jahre der Republik (1918–1929)]. Bd. 2: Československo a České země v krizi a v ohrožení (1930–1935) [Die Tschechoslowakei und die böhmischen Länder im Zeichen der Krise und der Bedrohung (1930–1935)]. Bd. 3: O přežití a o život (1936–1938) [Um das Überleben und Weiterleben (1936 ...

Ines Koeltzsch
2016
doi:10.18447/boz-2007-1215 fatcat:j2uxlsamfjba7ftoog3dtmsyom