Fabrication of ZnO nanowire-silicon pyramid hierarchical structure, and its self-cleaning

Wu Yi-Zhi, Xu Xiao-Liang
2017 Wuli xuebao  
doi:10.7498/aps.66.096801 fatcat:nhkefiu5tbdnnnsqhfopewytoy