Yapı Bilgi Modellemesi'nin teklif süreçlerindeki katkıları

Burak Berkin KIRZIOĞLU, Gökhan GELİŞEN
2020 Teknik bilimler dergisi  
Anahtar Kelimeler Yapı Bilgi Modellemesi (YBM), YBM'ye geçiş, YBM adaptasyonu, Uluslararası ihaleler Özet: Bir inşaat firması yurtiçi ve/veya yurtdışındaki bir projeye teklif hazırlarken, projenin gerçekleştirileceği ülke koşullarını, karşılaşabileceği finansal zorlukları, pazar farklılıklarını, yapım sürecinde doğabilecek sorunları ve sözleşmesel anlaşmazlık gibi unsurları göz önünde bulundurarak, teklif çalışmasında maliyet fiyatlandırmasını ve ihale için sunacağı fiyatı doğru olarak
more » ... ğru olarak saptaması gerekmektedir. İnşaat sektörünün; maliyetlerin artışı, projenin gecikmesi ve hatta projenin başarısızlığı gibi sonuçlar doğurabilecek birçok risk kaynağı ile karşı karşıya kalabileceği ve sürekli gelişerek küreselleşen sektörde teklif sürecinin zorlu rekabet koşulları göz önüne alındığında, belirsizlikleri minimize ederek maliyetlendirme çalışmalarına devam etmesi gerekmektedir. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için öncelikle direkt maliyetlerin doğru analiz edilebilmesi günümüz koşullarında inşaat firmaları için bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle inşaat firmaları, özellikle götürü bedel uluslararası projelerde karşılaştıkları ihale dokümanlarındaki iki boyutlu projeleri doğru ve efektif olarak keşif tablolarında sayısallaştırarak teklif fiyatlarının oluşturulması ile ilgili çalışmalara ihtiyaç duymaktadır. Abstract: Cost study and the price offer for a tender should be done accurately by considering the country conditions, financial difficulties, market differences, problems that may arise during the construction process, and contractual disputes, while preparing a proposal for a home and/or abroad project. Construction industry shall continue cost studies by minimizing uncertainties, while considering challenging competition conditions of the ever-growing and globalizing sector, and many sources of risks that the sector may face such as cost increases, project delays, and even project failures. Correct analysis of direct costs has become a necessity for construction companies under present conditions in order to achieve this aim. Therefore, construction companies need to accurately and effectively prepare budget estimation tables by digitizing two-dimensional tender drawings, while working on international lump sum project proposal prices.
doi:10.35354/tbed.739202 fatcat:y3vibqq6wracrdu7ouv4v5uk5q