NOGMAALS INFLATIE EN WINSTBEPALING - ANTWOORD AAN DRS. J. BROERTJES

F. Graafstal
1972 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
De basisproblemen van de winstbepaling blijven een veelomstreden, maar ook fascinerend terrein, en het verheugt mij bijzonder dat collega Broertjes heeft gereageerd op mijn artikel in het MAB-nummer van Nov./Dec. 1970, dat officieel de wat weidse titel droeg "Fluctuaties in de koopkracht van het geld en de jaarrekening". Met meerdere van zijn kanttekeningen kan ik het eens zijn, maar er zijn ook een aantal peroraties die tot wederwoord nopen.
doi:10.5117/mab.46.17271 fatcat:arfospywrnfj3n4o65ey3y4hne