Leszek M. Krusiński, Znaczenie wyrazów "fides" i "fidelis" w "De Trinitate" św. Augustyna, Lublin 1985, maszynopis, s. 150

Henryk Wójtowicz
1987 Vox Patrum  
doi:10.31743/vp.10571 fatcat:ugunn5usfjhwjlhelhtpsnbpqq