Anesthesia for Tracheal Stenosis in a Heart Transplant Patient
Kalp Transplantlı Hastada Trakeal Darlık İçin Anestezi Uygulaması

Yücel Özgür
2020 Journal of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society  
Tracheal stenosis after intubation is an important clinical condition. It has been estimated that it is observed in approximately 5%-20% of the patients with intubation and tracheostomy. In patients undergoing heart transplantation, tracheal stenosis may develop due to prolonged intubation in the pre-, and post-transplant period. In this study, anesthesia experience in the patient who had a history of intubation for 2 weeks before heart transplantation, and underwent tracheal resection and
more » ... omosis due to the development of tracheal stenosis is presented. ÖZ Entübasyon sonrası trakeal stenoz önemli bir klinik durumdur. Entübe ve trakeostomize hastaların yaklaşık %5-%20'sinde görüldüğü tahmin edilmektedir. Kalp transplantasyonu uygulanan hastalarda nakil öncesi ve sonrası dönemde, uzun sure entübe kalmaya bağlı olarak trakeal stenoz gelisebilir. Bu çalışmada, kalp nakli öncesi 2 hafta süreyle entübe kalma öyküsü olan, trakeal darlık gelişmesi nedeniyle trakeal rezeksiyon ve anastomoz uygulanan hastada, anestezi deneyimi sunulmuştur. Anahtar kelimeler: anestezi, kalp nakli, trakeal stenoz operasyonu ID
doi:10.5222/gkdad.2020.50251 fatcat:6oapmbpw5jbuhlykhiq44ciuzi