TASAVVUF TARIXI, MAXMUD ASAD JO'SHON HAYOTI VA TASAVVUFIY QARASHLARI

Sevara Hamidullayevna Po'Latxodjayeva
2022
Mazkur maqolada Tasavvuf tushunchasi, uning mohiyati, tasavvufning yirik namoyondasi Maxmud Asad Jo"shon hayoti va tasavvufiy qarashlari, tariqat yo"nalishlari o"rganilgan. Bundan tashqari, maqolada "komillik" tushunchasining tasavvuf tariqatlaridagi ahamiyati qiyosiy tahlil etilgan.
doi:10.24412/2181-1385-2022-2-433-437 fatcat:55wzdaxqfrht3krqfplogggxz4