MECANISMELE DE INTERACŢIUNE DINTRE SECURITATEA NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ // MECHANISMS OF INTERACTION BETWEEN NATIONAL AND INTERNATIONAL SECURITY

Nicolai AFANAS, Diana CERNEAVSCHI
2014 Relaţii Internaţionale Plus  
Rezumat. În acest studiu, se face o incursiune în identificarea interdependenţei şi interacţiunii dintre securitatea naţională şi securitatea mondială. Sunt stabilite definiţiile şi conceptele securităţii ca fenomen şi proces atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Gestiuneaea unei probleme de securitate are la bază definirea comun acceptată a noţiunilor de bază – pace, conflict, intervenţie şi evident securitate. Au fost determinaţi actorii-cheie ai procesului de asigurare a securităţii
more » ... in perspectiva intereselor, oportunităţilor şi posibilităţilor acestora. Sunt abordaţi nu doar participanţii clasici ai securităţii internaţionale ca statul şi organizaţiile interguvernamentale, dar şi structurile neguvernamentale, grupurile teroriste precum şi persoanele fizice. Influenţa securităţii naţionale asupra celei internaţionale şi viceversa este direct proporţională capacităţii/puterii statului naţional. Statele puternice sunt formatoare de sistem şi generează reguli de securitate, iar statele mici se supun sistemului. Astfel, marile puteri creează alianţe şi structuri regionale de securitate, care vorreglementa şi controla dimensiunea de securitate a politicii internaţionale în regiune.Puterilemici îşisupun politica internă la tendinţele regionale.Interdependenţa dintre state motivează entităţile naţionale să identifice instrumente de colaborare, unicul mijloc de asigurare a stabilităţii şi dezvoltării statale. Interacţiunea dintre securitatea internă a statului şi securitatea mondială se execută prin intermediul organizaţiilor internaţionale de securitate la nivel regional şi universal. Abstract. The study makes a foray into the identification of interdependence and interaction between national security and global security. Security definitions and concepts are established as a phenomenon and process at both national l and international level. Management of security issues is based in common with basic definition - peace, conflict, action and of course security. Key players were determined to ensure safety of [...]
doaj:9f7795d3c8584e948f92e6da739e7de3 fatcat:iyzbc6me3fdb5psto7s6thkrwu