Twee gevallen van persisterende ductus arteriosus bij de hond

S. Debevere, L. Vlerick, V. Bavegems, D. Binst, P. Cornillie, I. Polis, H. De Rooster
2014 Vlaams dierengeneeskundig tijdschrift  
Persisterende ductus arteriosus (PDA) is één van de meest vastgestelde congenitale hartaandoeningen bij de hond. Indien de aandoening niet behandeld wordt, sterft meer dan de helft van de honden in hun eerste levensjaar. Het sluiten van de PDA via occlusie of ligatie is dan ook aanbevolen en heeft een goede langetermijnprognose. De belangrijkste complicatie bij de nietinvasieve technieken is het optreden van embolie terwijl bloeding na ruptuur van de ductus of een naburig bloedvat het meest
more » ... komende probleem is bij ligatietechnieken. Twee gevallen van PDA worden hier besproken. Bij de eerste hond werd de PDA succesvol chirurgisch gecorrigeerd. Bij de tweede hond daarentegen ontstonden er tijdens de chirurgische ingreep meermaals ernstige bloedingen te wijten aan de uitzonderlijke aanwezigheid van een persisterende vijfde aortaboog (PFAA). Er werd intraoperatief besloten om tot euthanasie over te gaan.
doi:10.21825/vdt.v83i1.16673 fatcat:ugzp2ypf3revvcfpnnxo5lg5g4