Tourism Movement Seasonality on the Hospitality Market in the West Pomeranian Voivodship
Sezonowość ruchu turystycznego na rynku hotelarskim w województwie zachodniopomorskim

Aneta Wolna-Samulak
2016 Ekonomiczne Problemy Turystyki  
doi:10.18276/ept.2016.3.35-08 fatcat:dtpyewwnprh7vavqmyqndpxea4