Searching for the identity of the Serbian primary school teacher: Sketches of the past and challenges of the present
Potraga za identitetom učitelja kod Srba - skice iz prošlosti i savremeni izazovi

Saša Marković, Željko Vučković, Aleksandar Petojević
2017 Inovacije u Nastavi  
Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору Прегледни рад Потрага за идентитетом учитеља код Срба -скице из прошлости и савремени изазови Резиме: Учитељ је специфично занимање које је имало и има значајног утицаја на идентитет једног народа. Крајем 18, током 19. и 20. века -до данашњих дана, српски учитељ је градио свој позив кроз суочавање са друштвеним изазовима. Носећа идеја образовања српског учитеља, ослањајући се на истраживања о двовековном образовању на Учитељској школи у
more » ... ору, била је отвореност према модерним идејама и научним дисциплинама уз истовремену утемељеност на традицији и очуваним вредностима. Овако створена визија била је одмерена, прилично опрезна и у хармонији са стварним околностима. Идеологије, којима се српски народ окретао у новијој историји, упркос упозорењима бројних умних људи, противиле су се аналитичком и критичком приступу. Филантропизам учитеља и његов ослонац на Христа увек су били за промене у људском понашању, али су били против тога да се те промене остваре непоштовањем потреба других људи. Интереси су могли да се усагласе, а не да се наметну. Уважавајући друштвене околности, намера нам је да у раду представимо упоришта која одређују карактер учитељског позива. Учитељ је остваривао свој идентитет кроз: неговање хуманости, стрпљења, образовања, радозналости, морала, креативности и деловања путем примера. Учитељ -човек са мером. Кључне речи: учитељ, Срби, вредност, образовање, идентитет. Скице из прошлости у (не)успелом покушају савременог читања 1 Процес модернизације учитељског позива код Срба отпочиње са применом просветитељских мисаоних и рационалистичких до-1 milnik.markovic@gmail.com стигнућа током 19. века. То се, пре свега, доводи у везу са продором секуларних идеја и научно-методолошким приступом проучавању појава, како у природи, тако и у друштву. Институционалне реформе школства и васпитања деце су најбитнији аспекти овог процеса. С обзиром на то да су историјске околности у којима This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited. 63 Потрага за идентитетом учитеља код Срба -скице из прошлости и савремени изазови
doi:10.5937/inovacije1704062m fatcat:aqmnw6omgzeljbhd7thyrtouy4