Instruccions per als col·laboradors

Equip De redacció
1980 Papers  
Els collaboradors han d'enviar dues cbpies del manuscrit, a maquina, escrites a doble espai i d'una extensió aproximada als 15/20 holandesos. Cal incloure al comenCament un resum d'unes 100/200 paraules i un
doi:10.5565/rev/papers/v13n0.1202 fatcat:vhz4oakf7va4neye4reb3psfoe