A Thermistor Method for the Determination of Velocity Coefficients of Vinyl Polymerization. V

Hajime Miyama
1957 Nippon kagaku zassi  
doi:10.1246/nikkashi1948.78.714 fatcat:yba4ftcpsnc6hl6u33e7dkv624