Zur Kontingenz der (Sprach)Zeichen als Folge von Flucht und Exil in Senthuran Varatharajahs "Vor der Zunahme der Zeichen" (2016)

Anna Rutka
2019
Niniejszy artykuł podejmuje analizę i interpretację tekstu prozatorskiego "Vor der Zunahme der Zeichen" autorstwa młodego niemieckojęzycznego autora, który jako dziecko zmuszony był do ucieczki przed wojną domową w Sri Lance. Zasadniczym punktem analizy jest kontyngentyzm znaków językowych (takich jak ojczyzna, pochodzenie, język ojczysty, tożsamość), który wynika z doświadczenia ucieczki, emigracji oraz życia w zglobalizowanym i owładniętym przez media elektroniczne świecie. Szczególną rolę w
more » ... owieści odgrywa również refleksja nad wpływem doświadczenia śmierci na język literacki i na jego funkcję poznawcza i komunikatywną.
doi:10.24425/kn.2019.130860 fatcat:j3rp45pam5h27k45zfqfhlnue4