KAU.SE Specialpedagogprogrammet Programme in Special Educational Needs Programkod: LASPP Programmets benämning: Specialpedagogprogrammet Programme in Special Educational Needs

Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan
unpublished
Högskolepoäng/ECTS: 90 hp Beslut om inrättande: Utbildningsplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2018-03-06 att gälla från och med HT 2018 Undervisningsspråk: Svenska Utbildningsnivå: Avancerad nivå Examenskategori: Specialpedagogexamen Postgraduate Diploma in Special Educational Needs Behörighetskrav Grundläggande krav är grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen, eller motsvarande äldre examen, samt minst 3 års erfarenheter från läraryrket efter avlagd
more » ... examen. Dessutom krävs Svenska B och engelska A eller motsvarande .
fatcat:sqzsqwou5ra5xlqyjl6hwrvd2m