Double Blind Controlled Study of Miroprofen in Acute Upper Respiratory Tract Infections
急性上気道炎に対するMiroprofbnの薬効評価

Masataka KATSU, Masakatsu HAYAKAWA, Mieko KAWAI, Ippei FUJIMORI, Michinori KOHNO, Yoshihiko TAKEDA, Kohjiro SEKITA, Kohji OGIHARA, Tatsuo NOGUCHI, Kuniyoshi IIZUKA, Shokichi YAMAZAKI, Hiroshi NAKAGAWA (+9 others)
1982 Kansenshogaku zasshi  
doi:10.11150/kansenshogakuzasshi1970.56.434 pmid:6811679 fatcat:mlxwsdoimrgm7c6adgfvn6tsze