СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК ВАЖЛИВИЙ ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

Ірина Рибак, Любов Гут
2020 ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ  
У статті проаналізовано підходи до трактування поняття «собівартість продукції» у фаховій літературі, що дало можливість уточнити сутність цієї економічної категорії. і показано взаємозв'язок собівартості продукції та ціни. Розкрито явище собівартості продукції, її роль у формуванні ціни на продукцію, значення показника собівартості в управлінні виробництвом, її місце в економічному механізмі господарювання.
doi:10.36074/2617-7064.09.003 fatcat:crvjg7nbkvgzddnj3xrg7ib4cy