Hjemløsheden, rejsen og den kronotopiske identitet - en litteraturteoretisk analyse af en selvbiografisk kræftfortælling

Nina Henriksen
2014 Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund  
Artiklen indeholder en analyse af en selvbiografisk kræftfortælling. Gennem inddragelsen af litteraturteori, der beskæftiger sig med litteraturens fremstilling af tid og rum og med rejsens metafor, undersøger artiklen de tider og steder, som den udvalgte selvbiografi kortlægger og tematiserer. Formålet med artiklen er at vise, hvordan det ser ud, og hvad det betyder, når kræftsygdommen i dette tilfælde medvirker til at skabe en fortælling, som problematiserer en lineær opfattelse af tid,
more » ... ing og identitet, og som specifikt gør op med idealet for den konventionelle kronologisk-lineære fortælling om 'kræften som en rejse'. Selvbiografien skaber således en iøjnefaldende litterær topografi, som trækker på en særlig inddragelse af rejsen som en metafor for livet med en kræftsygdom. Forfatteren er en usædvanlig rejsende, som befinder sig i en tilstand af at være permanent 'ude af kurs' i tid og sted, og fortællingen kortlægger en eksistentiel hjemløshed. Den eksistentielle hjemløshed spejler sig i en særlig anskuelse af identiteten, som artiklen begrebsliggør som en 'kronotopisk identitet'. Den 'kronotopiske identitet' forsøger ikke at besvare spørgsmålet 'hvem er jeg?' eller at forstå selvet i en kronologisk orden, men at skabe et rum for refleksion over spørgsmålet 'hvor er jeg?' og 'hvor er jeg på vej hen?'. Artiklen ønsker at demonstrere, hvordan selvbiografien tydeligt adskiller sig fra de uløseligt forbundne begreber om narrativ identitet og narrativ kohærens og at udfordre den fælles kulturelle forståelse af relationer mellem kræft, tid og identitet, der er knyttet til anvendelsen af den konventionelle metafor om 'kræftrejsen'.
doi:10.7146/tfss.v11i20.17227 fatcat:7hngdsmb6femxdlbtyxtpot3cy