MODELE EXPERIMENTALE DE MATERIALE COMPOZITE, CU CAPACITATE POTENŢIALĂ DE ÎNCAPSULARE A DEŞEURILOR CU NIVEL SCĂZUT DE RADIOACTIVITATE EXPERIMENTAL MODELS OF GROUT TYPE COMPOSITE MATERIALS, WITH POTENTIAL CAPACITY OF LOW LEVEL RADIOACTIVITY WASTES ENCAPSULATION

Nastasia Saca, Lidia Radu, Claudiu Mazilu, Maria Gheorghe, Ionela Petre, Viorel Fugaru
2016 Revista Română de Materiale / Romanian Journal of Materials   unpublished
The main objective of this work is to identify, based on experimental physical characteristics investigation, the grout types with potential capacity of residual radionuclides stabilization into storage container of low level radioactivity waste (LLW). The grouts matrix based on Portland cement or special cement with lead slag addition and various fillers (limestone, L or pulverized fly ash, PFA) were carried out with river fine sand or lead slag recycled fine sand. The Portland cement /PFA or
more » ... and cement /PFA or L ratios have had values of 30/70; 50/50 and 70/30, and cement/sand ratio was of 1/1. There were tested on the physical characteristics-fluidity which assesses the filling ability of the LLW storage container, the density which reflects radionuclide shielding capacity, the shrinkage correlated with the microcracking potential and mechanical strengths evolution required of the long time secure LLW management. Obiectivul principal al acestei lucrări este de a identifica, pe baza datelor experimentale de investigare a caracteristicilor fizice, tipurile de grout cu capacitate potenţială de stabilizare a radionuclizilor reziduali în containerul de stocare a deşeurilor solide cu nivel redus de radioactivitate (LLW). Grouturile cu matrice de ciment Portland sau ciment special cu adaos de zgură plumbică, şi diferite filere (calcar, cenuşă zburătoare) s-au realizat cu nisip natural sau cu nisip reciclat (de zgură plumbică). Raportul ciment Portland /cenuşă sau filer de calcar a fost de 30/70; 50/50 şi 70/30, iar raportul ciment/nisip a fost de 1/1. Au fost testate caracteristicile fizice-fluiditatea care evaluează capacitatea de umplere a containerului cu deşeuri solide LLW, densitatea ca măsură a capacităţii de ecranare la radionuclizi, contracţia corelată cu potenţialul de fisurare şi evoluţia rezistenţelor mecanice, cerută pentru gestionarea în siguranţă, pe termen lung, a LLW. Modificările microstructurale şi elementale ale matricei pe bază de ciment cu zgură plumbică au fost investigate prin analiza SEM-EDAX.
fatcat:2afkuneaavddhhajvjd6v3woku