Стан дослідженості проблеми соціального виховання дітей та молоді з обмеженими можливостями у Польщі та Україні

Майя Перфільєва
2013 Педагогічний дискурс  
Стаття присвячена історіографічному аналізу та узагальненню праць українських та польських науковців з проблеми дослідження за такими напрямами: компаративістські дослідження; теоретико-методологічні аспекти соціального виховання та соціалізації особистості, спеціальної та інтеграційної освіти; проблеми педагогічної роботи з сім'ями, які мають дітей або молодь з обмеженими можливостями, професійної реабілітації та соціального захисту тощо. Автором встановлено, що, незважаючи на актуальність
more » ... на актуальність проблеми у польському суспільстві, значну кількість наукових праць, присвячених її вивченню, питання соціального виховання дітей та молоді з обмеженими можливостями потребують поглибленого теоретичного обґрунтування педагогічних засад цього процесу.
doaj:f873132fb472480cb9b731262bd7168b fatcat:v46l7zhjqjgujkll25gcad3uey