APPLICATION OF POLYLIGAND SYSTEM FOR ELECTRODEPOSITION OF ZINC-TIN ALLOY

A.O. Maizelis, V.M. Artemenko
2020 Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series: Technical Sciences  
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Артеменко В.М. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІЛІГАНДНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ СПЛАВУ ЦИНК-ОЛОВО Останнім часом сплав олово-цинк привертає увагу завдяки високим антикорозійним властивостям, здатності до пайки, гарній провідності. Незважаючи на існування лужно-ціанідного електроліту для нанесення покрить таким сплавом, ведеться активний пошук електроліту, який
more » ... відповідав всім сучасним вимогам до електролітів, у т. ч. був нетоксичним. Мета роботи -на основі екологічно безпечних лігандів запропонувати полілігандний електроліт, який дозволить забезпечити осадження як покриттів, збагачених цинком, так і покриттів, збагачених оловом. Електрохімічні дослідження проводили у триелектродній комірці за допомогою потенціостату MTech PGP-550M. Значення рН електролітів контролювали рН-метром CT-6020A. Морфологію поверхні досліджували за допомогою мікроскопа мікротвердомеру ПМТ-3. Рентгенофлуоресцентний аналіз елементного складу зразків здійснювали за допомогою спектрометру СПРУТ. На основі запропонованої полілігандної системи розроблено електроліт для осадження покриттів сплавом олово-цинк, який містить лише екологічно безпечні сполуки. Шляхом вивчення поляризаційних залежностей показано, що електроліт забезпечує сумісне відновлення на катоді олова і цинку. Окремо показано вплив поверхнево-активної речовини (гідролізованого столярного клею) на поляризаційні залежності та компактність покриттів. Показано, що концентрація клею на рівні 135 мг/дм 3 забезпечує осадження компактних покриттів. За результатами візуального огляду покриттів, дослідження морфології їхньої поверхні й елементного складу отриманих сплавів зроблено висновок про можливість отримання якісних покриттів у широкому діапазоні їх складу: за низьких густин струму (до 15 мА/см 2 ) осаджуються покриття, що містять 12-25% цинку, а в області високих густин струму (20-35 мА/см 2 ) -сплави, збагачені за цинком (75-80%). Ключові слова: сплав, цинк, олово, полілігандна система, екологічно безпечний електроліт, поляризаційна залежність, склад сплаву, безсвинцевий припій.
doi:10.32838/2663-5941/2020.5/27 fatcat:56mc6ibqwbh23ksow3oemx5vgq