THE EFFECT OF PREPREVIOUS AND PRESUSPENDED INOCULATION OF SEEDS BY AZOTOBACTER VINELANDII 12M ON MAIZE PRODUCTIVITY AND ACTIVITY OF NITROGEN FIXATION PROCESS

О. В. Шерстобоєва, А. А. Бунас, О. С. Дем'янюк
2020 Balanced nature using  
Постановка проблеми. Екологічно безпечне сільськогосподарське виробництво ґрунтується передусім на створенні збалансованих високопродуктивних агроценозів на основі раціонального використання природних ресурсів та застосуванні альтернативних агротехнологій із мінімальним негативним впливом на агроекосистему. Тому постійно зберігає свою актуальність пошук нових інноваційних методів та удосконалення існуючих агротехнічних заходів для екологічно безпечного агровиробництва. Аналіз останніх
more » ... і публікацій. Останні 20 років вітчизняні агровиробники надають перевагу вирощуванню сої, соняшнику, кукурудзи, адже саме така продукція користується попитом та є економічно вигідна. За офіційними даними 2019 р., в Україні кукурудза займала понад 17% посівних площ, а посіви становили близько 4,9 млн га, що на 8,6% більше порівняно з попередніми роками [1]. Нині агровиробники доволі часто вирощують кукурудзу у беззмінних посівах, оскільки АГРОНОМІЯ УДК 579. 64+631.461.51 Ключові слова: кукурудза, штам Azotobacter vinelandii 12М, попередники, чорнозем типовий, передпосівна інокуляція, азотфіксація, урожайність.
doi:10.33730/2310-4678.1.2020.203941 fatcat:jwgcdii3y5adtbvhmadmgf74hq