ORGANIZATIONAL CULTURE & MANAGERIAL COMMUNICATION – FACTORS OF ASSURING CONTINUITY BETWEEN HIGHER EDUCATION CYCLES

Carolina ŢURCANU, Vladimir GUȚU
2019 Studia Universitatis Moldaviae: Stiinte ale Educatiei  
This paper addresses the issue of establishing a theoretical and methodological framework for achieving the connection between higher education cycles from the perspective of organizational culture and managerial communication. In this context, the level of realizing continuity is regarded as one of the indicators of organizational culture, and managerial communication - as a means of ensuring this level. It also establishes the guidelines for achieving the continuity and the attributions of
more » ... managerial structures in this respect. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ ȘI COMUNICAREA MANAGERIALĂ – FACTORI DE ASIGURARE A CONTINUITĂȚII ÎNTRE CICLURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIORÎn articol este abordată problema privind stabilirea unui cadru teoretic și metodologic de realizare a conexiunii între cicluri de învățământ superior din perspectiva culturii organizaționale și comunicării manageriale. În acest context, nivelul de realizare a continuității este privit ca unul dintre indicatorii culturii organizaționale, iar comunicarea manage­rială – ca un mijloc de asigurare a acestui nivel. De asemenea, se stabilesc liniile directoare de realizare a continuității și atribuțiile structurilor manageriale în acest sens.
doaj:5d51cdf15efe40c7af2ec4745eb0eb80 fatcat:kwjpx73xqbdvbgujre5b5oc3im