Turizm Sektöründe Kişilik Özelliklerinin Tükenmişlik Sendromu Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Dayanıklılığın Aracı Rolü (Mediator Role of Resilience in the Effect of Personality Traits on Burnout Syndrome in the Tourism Sector)

Suudan Gökçe Gök
2021 Journal of Tourism and Gastronomy Studies  
doi:10.21325/jotags.2021.872 fatcat:tmde75ikkbadpm7qh243u6n62e