Dinamika klyuchevykh mediatorov insulinorezistentnosti u bol'nykh sakharnym diabetom 2 tipa pri primenenii metformina (Formin Pliva &)

M I Balabolkin, I I Dedov, N P Goncharov, E M Klebanova, G G Mamaeva, V M Kreminskaya, G S Kolesnikova
2004 Saharnyj Diabet  
doi:10.14341/dm200442-5 fatcat:fyxncdtifnhwfnc6b2apckawmq