İÇSEL YAŞAM BİÇİMİNİ TEMSİL ETME SÜRECİNDE MÜZİK VE DANS İLİŞKİSİ

Alper Tunga ÖZCAN
2022 the Journal of Academic Social Sciences  
Müzik ve dans, sanatsal semboller olarak, insanların iç yaşam tarzlarının sembolik temsilleridir. Fenomenoloji açısından bakıldığında, ses durumu ve beden durumu, insanın içsel duygularını ifade etmenin en doğal ve doğrudan yollarıdır. Ayrıca, insanın iç yaşam duygularını tezahür ettirme sürecinde genellikle birbirinden ayrılamazlar. İçsel yaşam durumunu karakterize etme sürecindeki bu eş biçimcilikeş şekilcilik (homomorfizm), müziği ve dansı en baştan, yakından bütünleştirmiştir. İki form
more » ... nda belirli bir iç içe geçme vardır (penetrasyon) ancak ikisi arasındaki ilişki eşit değildir. Müzikal ses durumu, dans kompleksinden ayrılabilir ve kendi başına bağımsız bir enstrümantal dans müziği oluşturabilirken, genel olarak dans, müzikal ses durumundan bağımsız olarak var olmamıştır. Araştırmada, müzik sesi ve beden durumu ilişkisi, hem iç hem dış yaşam olgu ve eylemleriyle, psikoloji, anatomi, çalgı bilim perspektiflerinden incelenerek ortaya konulmaya çalışılmıştır. İlgili literatür araştırılarak ve geçmişten günümüze konunun kapsamına giren örnekler araştırmaya dahil edilerek kapsamın bilimsel dayanağını oluşturmayı hedeflemiştir.
doi:10.29228/asos.65825 fatcat:54s75uivnzer7i6ceonixyusym