Pasquale Constanzo: Organismi geneticamente modificati una prospettiva giuridica, Genova University Press, pp. 267 2012., pp. 267

Vedran Zlatić
2016 Zbornik Radova Pravnog Fakulteta u Splitu  
Knjiga Organismi geneticamente modificati -una prospetiva giuridica zbirka je radova pravnih stručnjaka koji se bave tematikom genetski modificiranih organizama (GMO), naravno, iz perspektive pravnog uređenja ove tematike ne samo u Republici Italiji nego i u širem kontekstu. Glavni urednik izdanja je prof. Pasquale Constanzo, redoviti profesor ustavnog prava na Università di Genova. Knjiga ima ukupno 267 stranica i izašla je 2016. godine u izdanju Genova University Pressa. Na početku knjige
more » ... ze se Sadržaj (str. vii-viii) i Bilješka urednika (str. ix), a potom slijedi uvodno poglavlje glavnoga urednika "Biotecnologie, militanze e diritti fondamentali" (str. 1-12), u kojem glavni urednik iznosi glavne ciljeve knjige te daje i svoj osvrt na problematiku vezanu uz GMO kao i na ulogu sudskih i zakonodavnih institucija u tom području, uz napomenu da cjelokupan pristup ovom problemu mora biti zasnovan na objektivnim znanstvenim kriterijima i podacima bez popuštanja političkim i ideološkim pritiscima. Nadalje, dva uvodna rada -"Un "esquisse" scientifica" (str. 14-15) Fernande Perdelli te "Il controllo sanitario nel settore agroalimentare" (str. 16-17) Angela Ferrarija -upoznaju nas s raširenošću GMO-proizvoda u Republici Italiji kao i sa stvarnim potrebama talijanskog tržišta za prehrambenim proizvodima i njihovoj kontroli. Nakon uvodnih izlaganja, slijedi središnji dio knjige (str. 19-248) koji se sastoji od nekoliko radova čije ćemo glavne odrednice u nastavku kratko izložiti. U svome radu "Spunti sulla sicurezza alimentare in prospettiva storicogiuridica" (str. 20-34) prof. Francesco Aimerito iznosi povijesnu perspektivu pravne regulacije proizvodnje, sigurnosti i prodaje prehrambenih proizvoda, ističući kako takva praksa svoje korijene vuče još iz 12. st. Profesor Aimerito isto tako napominje da ta iskustva itekako mogu biti od pomoći pri pravnoj regulaciji te materije u sadašnjosti. Nadalje prof. Lara Trucco u eseju "OGM: profili di dirrito internazionale e comparato" (str. 35-78) iznosi komparativnu analizu pravne regulacije GMO-a i to ponajprije u Europskoj uniji i njezinim državama članicama, a potom daje osvrt i na situaciju u Republici Italiji. Slijedi rad prof. Alberta Marchesellija "Frodi alimentari e fiscalità" (str. 79-106) u kojem autor ukazuje na mogućnost uporabe različitih poreznih mehanizama u borbi protiv prijevara u području prehrambene industrije, ističući da bi ti mehanizmi mogli pomoći i u postupku usklađivanja cjelokupnog sektora prehrambene proizvodnje
doaj:6e2f3fa7d8a247eead12733ee066cd16 fatcat:yw2vawd5k5hc5p54ifhbl7634i