Ο ακυρωτικός έλεγχος των διοικητικών πράξεων που εκδίδονται κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [article]

Χρήστος Μουδράκης, Democritus University Of Thrace, Democritus University Of Thrace
2016
Επιβλέπων: Χρήστος Δετσαρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ Κομοτηνή, .................. 2016 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον επιβλέποντα Καθηγητή μου Χρήστο Δετσαρίδη για τις πολύτιμες υποδείξεις που μου παρείχε και για τη στήριξή του.
doi:10.26257/heal.duth.7947 fatcat:kdht2ji63ndbtosatvnzwm3yz4